Els antecedents

HISTORIA DE NUESTRO COLEGIO

El nostre barri de Les Corts també comptà amb la presència assídua del P. Manyanet. Des de 1892 fi ns a 1901 vingué repetides vegades, perquè hi tenia amics. Però el motiu principal de les seves visites era que el sacerdot terrassenc Mossèn Ramon Trias i Coll, el 1883, havia fundat a Les Corts l’Escola-Taller de l’Infant Jesús per a infants pobres. Ell es trobava malalt i desitjava que Josep Manyanet i els seus religiosos se’n fessin càrrec. Efectivament, la Congregació va prendre’n la direcció a principis de l’any 1892. Algunes famílies de la burgesia catalana ajudaren a arrencar aquesta escola-taller. Es conserven escrits del P. Manyanet on s’adreça a la gent rica de Barcelona per tal de sensibilitzar-los en una obra social a favor dels fi lls dels obrers.

Breve Historia de nuestro Colegio

El Colegio "PADRE MANYANET" de Alcobendas se inauguró el 27 de septiembre de 1980, bajo la dirección del P. Faustino Sánchez, y en presencia del entonces P. General de la Congregación, Magín Morera. En ese curso 1980/81 se implantó la enseñanza de los dos últimos cursos de pre-escolar y de los tres primeros de E.G.B., atendiendo a alumnos provenientes, en su mayoría, de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. A partir de ese curso, se fue incrementando, año tras año, hasta completar todos los cursos de la EGB; y, posteriormente, en las aulas del Seminario, los cursos de B.U.P y C.O.U. En el curso 1989/90, se graduó la 1ª Promoción de C.O.U. En el curso siguiente, el Bachillerato se trasladó a un bloque de nueva construcción, adjunto al Colegio. En 1993 asumió la Dirección el P. Antonio Pérez. En ese periodo se adoptó el uniforme de los alumnos y se aplicó la L.O.G.S.E. (con la enseñanza de la E.S.O.). En 1999 retomó la Dirección el P. Faustino Sánchez. Con él se inició el bilingüismo y la ampliación de la 3ª línea. En 2011 regresó el P. Antonio Pérez a la Dirección. Poco después, bajo el desarrollo del Plan Comillas, se amplió el Colegio  para poder albergar el crecimiento de la 3ª línea. Y en el curso 2015/16 se inició la aplicación de la L.O.M.C.E. 

En todos estos años, se han graduado casi treinta promociones de alumnos, muchos de los cuales ya ocupan puestos de responsabilidad en la sociedad, trabajan en nuestro Centro y traen sus hijos al Colegio. Los que seguimos, aquí, tratamos de ser, como el Padre Manyanet quería: “Una familia para las familias”.

El P. Manyanet, després d’un viatge a Barcelona el 1872, on presencià la proclamació de la I República amb motiu de la renúncia al tron d’Amadeu de Saboia, tornà a Tremp. La situació en aquella població tampoc era gens segura; ell mateix havia estat objecte de persecució i hagué de tancar el col·legi Sant Josep, el primer de la naixent congregació masculina. Al mes de desembre de 1875, novament a Barcelona, va fer-se càrrec de dues escoles populars al carrer Ponent i al carrer Ferran. Des de la ciutat comtal emprengué una ambiciosa tasca de fundació d’escoles als barris obrers de la mateixa ciutat, a diverses poblacions de Catalunya i a la resta d’Espanya: Sant Andreu, Santa Coloma de Farners, Fraga, Sant Hipòlit de Voltregà, Cambrils, Vilafranca del Penedès, Blanes, Molins de Rei, Reus, Sant Julià de Vilatorta.

El nostre barri de Les Corts també comptà amb la presència assídua del P. Manyanet. Des de 1892 fi ns a 1901 vingué repetides vegades, perquè hi tenia amics. Però el motiu principal de les seves visites era que el sacerdot terrassenc Mossèn Ramon Trias i Coll, el 1883, havia fundat a Les Corts l’Escola-Taller de l’Infant Jesús per a infants pobres. Ell es trobava malalt i desitjava que Josep Manyanet i els seus religiosos se’n fessin càrrec. Efectivament, la Congregació va prendre’n la direcció a principis de l’any 1892. Algunes famílies de la burgesia catalana ajudaren a arrencar aquesta escola-taller. Es conserven escrits del P. Manyanet on s’adreça a la gent rica de Barcelona per tal de sensibilitzar-los en una obra social a favor dels fi lls dels obrers.

Aquesta modesta escola arribà a tenir 150 alumnes, distribuïts en pàrvuls, grau elemental i superior. Fou cremada durant la Setmana Tràgica de Barcelona, el 1909.

En el mateix solar, delimitat pels carrers d’Entença, Travessera de Les Corts, Prat d’en Rull i Taquígraf Garriga, el 1918 la Congregació bastí un edifi ci per a Cúria General i Seminari Major. Així funcionà fi ns al 1936, que fou incendiat durant la Guerra Civil, i dispersats tots els religiosos i seminaristes, molts dels quals foren màrtirs. Poc després de la Guerra es construí l’actual edifi ci de la Cúria i Seminari amb façana al carrer d’Entença.

La història

Era un desig de tota la Congregació obrir un col·legi al costat del Seminari Sagrada Família, que seria el primer que portaria el nom del seu fundador, el Pare Manyanet. El 15 de gener de 1962, començaren les obres del nou col·legi sota la direcció de l’arquitecte Josep Brugal. El dia 1 d’abril, el bisbe titular de Colofon, Fra Matias Solà, després de l’ordenació de cinc sacerdots, va beneir i col·locar la primera pedra. El setembre del curs 1962-63 van començar les classes en uns locals provisionals a la planta baixa del Seminari, amb 75 alumnes.

El dia 12 de gener de 1964, festa de la Sagrada Família, dins la commemoració del Centenari de la Congregació, fou beneït el nou Col·legi Pare Manyanet pel que més endavant seria Cardenal de Barcelona Dr. Narcís Jubany. Foren presents al solemne acte nombroses famílies i amics, tots els alumnes i professors i molts religiosos de la Congregació, presidits pel P. General Magí Morera i pel Vicari General P. Martí Millet. Tots els alumnes i professors es traslladaren al nou edifi ci, amb el cor radiant i la il·lusió de donar vida a una obra gran que acabava d’emprendre el vol. Des d’aleshores el Col·legi ha anat creixent.